X
Menu

PRIPOVEDNIŠTVO LGBTIQ+ MLADIH (2019-2020)

Projekt pripovedništva je izvedla skupina mladih v okviru solidarnostnega projekta Evropske solidarnostne enote. Z izvedbo projekta pripovedništva se je želela skupina mladih usposobiti v metodologiji pripovedništva in ustvarjanja varnega prostora. Mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja so želele_i opolnomočiti za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter uporabo lastnih izkušenj v pripovedništvu. Projekt pripovedništvo uporablja za osveščanje širše populacije, predvsem mladih, o problematiki vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Izvedla sta se dva procesa usposabljanja za projektno skupino mladih pod vodstvom izkušenih inštruktoric:

  • usposabljanje za uporabo metodologije pripovedništva,
  • usposabljanje za ustvarjanje varnega prostora in podporo mladim.

Ko je projektna skupina pridobila kompetence, je izvedla 4-dnevno delavnico pripovedništva za mlade LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja, ki je potekala konec avgusta 2019 v Rakovem Škocjanu. Na delavnici je projektna skupina mlade LGBTIQ+ osebe usposobila pri uporabi pripovedništva, vključno z alternativnimi oblikami pripovedništva, za izražanje lastnih izkušenj z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete ter drugih izkušenj kot LGBTIQ+ osebe.

Rezultat projekta je skupina mladih LGBTIQ+ oseb, ki so usposobljene za deljenje svoje izkušnje vrstniškega nasilja z mladimi osebami v šolah in mladinskih centrih po Sloveniji. Poleg tega so v okviru projekta nastali tudi video posnetki pripovedi, ki so prav tako na voljo v namene izobraževanja in osveščanja o tematiki.