X
Menu

KULTURA PONIŽEVANJA (2017)

Projekt »Kultura poniževanja” je sestavljen iz dveh temeljnih stebrov: spletne kampanje in razstav, ki jih spremljajo interaktivne delavnice. Temeljni cilj  projekta je povečati prepoznavnost in ozaveščenost o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja -bullyinga in nasilja na spletu – cyberbullyinga, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Prvi del projekta (“offline” del) poteka v srednjih šolah in v mladinskih centrih. Sestavljen je iz dveh dejavnosti – razstave grafičnih umetnosti (poster art) in interaktivne delavnice.

Umetniška dela, ki bodo razstavljena so delo mladih artivistov, ki uporabljajo plakate kot orodje za prenos in prikaz lastne izkušnje nasilja in diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, širšemu občinstvu. Umetnost je univerzalno sredstvo komunikacije, ki jo doživljamo čustveno, intimno in je odlično orodje, ki spodbuja družbene spremembe v širši javnosti in daje moč izražanja osebam, ki so izpostavljene različnim oblikam diskriminacije in ustrahovanja. Vsako odprtje razstave bo spremljala osebna izpoved osebe, ki je bila soočena z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Interaktivne delavnice pa so namenjene vsem mladim, tistim ki so žrtve nasilja kot tudi tistim, ki so le temu priče in  lahko odigrajo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja. Seveda delavnice stremijo k večji osveščenosti vseh mladih o negativnih posledicah vrstniškega nasilja ter s tem vplivajo odvračilno tudi na tiste mlade, ki se sami poslužujejo taktik ustrahovanja, zaničevanja in nasilja nad vrstnicami_ki.

Z osredotočanjem ne le na žrtve ustrahovanja in nasilneže, ampak tudi na priče, bo projekt izpostavil nasilje in diskriminatorne prakse kot problem, ki presega le odnos žrtev-nasilnež, ampak je zakoreninjen v širšem družbenem kontekstu.

Druga razsežnost projekta – spletna kampanja –  uporablja zelo podobno vsebino kot razstave in delavnice, vendar pa je doseg mladih veliko večji saj se kot orodje širjenja informacij uporablja družabna omrežja. Bistvo spletne kampanje je dvig ozaveščenosti o posledicah in problemih, ki jih povzroča ustrahovanje na eni strani in ustvarjanje varnega virtualnega prostora za izmenjavo in deljenje osebnih zgodb in izkušenj diskriminacije, nadlegovanja, spletnega ustrahovanja in premagovanja le teh z osebnim opolnomočenjem za žrtve.

V okviru projekta sodelujemo z dvema svetovnima kampanjama, #itgetsbetter kampanjo iz ZDA in “No soy tu chiste” kampanjo Daniela Arzole iz Venezuele/Čila. Dela Daniela Arzole so tudi del naše razstave.

Osnova razstave pa temelji na delih našega člana in artivista Antonija Karadzoskega (Makedonija), ki je v Arzolovem delu našel navdih in ustvaril svojo serijo plakatov. Karadzoski nas v projektu popelje skozi razstavo preko svoje osebne izkušnje.